Pohrebná služba

Nepretržite

Tel. 0948 303 818 alebo 0908 556 955

(Správca cintorína a Domu smútku Ing. Peter Augustovič)