Pobožnosti

Denne

  • modlitba sv. ruženca ½ hodiny pred svätou omšou

Pondelok

  • o 17.45 hod. sa modlí Mariánske večeradlo (Prípadné zmeny budú uvedené v nedeľných oznamoch.)

Piatok

  • v období pôstu sa modlí krížová cesta o 18.00 hod.

Sobota

  • pobožnosť svätého ruženca pred sv. omšou

Nedeľa

  • v pôstnom období sa o 15.00 hod. modlí krížová cesta

Mimoriadne

Výročná poklona - 11.septembra v kalendárnom roku