PC

Pastoračné centrum svätej Rozálie

  • slúži pre potreby farnosti, zvlášť  k duchovnej obnove farníkov. Používanie priestorov je potrebné dohodnúť si s kňazom farnosti.


PC Sv. Rozalie