Modlitby matiek

„Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny“.
Jeremiáš 31, 16


Modlitby matiek (MM) sa začali v roku 1995 v Anglicku. V tom čase dve staré mamy, Veronika a jej švagriná Sandra, pocítili túžbu odovzdanejšie sa modliť za svoje deti. Mesiac sa modlili každý deň jeden desiatok radostného ruženca "... ktorého si panna v Betleheme porodila", aby poznali Pánovu vôľu. Po mesiaci sa stretli s ďalšími matkami, ktoré mali problémy so svojimi deťmi a tak vznikla prvá skupina MM. Bez medializácie a reklamy začali vznikať ďalšie skupinky aj v iných krajinách. K MM sa po čase pridali aj Modlitby otcov. Spolu vytvorili Komunitu Útecha. Tú dnes zastrešujú Modlitby matiek, Modlitby otcov a Deti viery. MM sú dnes už v 100 krajinách sveta. Kým mamy v Európe spia, modlia sa aj za ich deti mamy z USA, Austrálie, Japonska a Nového Zélandu. Je to nepretržitá reťaz modlitieb.
 

Skupinku MM tvoria dve až osem mám. Stretávame sa raz do týždňa vždy v ten istý deň a hodinu. Pri našich modlitbách sedíme alebo kľačíme okolo stola, na ktorý položíme kríž, Sväté písmo, sviečku, košík, do ktorého na záver stretnutia vkladáme papierové krúžky s menami našich detí a tých, ktorých chceme odovzdať do Ježišových rúk. Hneď na začiatku prosíme Ducha Svätého, aby viedol naše stretnutie, prosíme za ochranu, odprosujeme, odpúšťame, modlíme sa za jednotu srdca a mysle všetkých v skupine, chválime Pána piesňou a modlitbou, čítame Sväté písmo.

Navzájom si neradíme, ale všetky problémy vkladáme do modlitby. O dôvernostiach, ktoré prednesú matky pri modlitbe, nehovoríme mimo skupinky. Na MM sa ani jedna mama nemodlí sama. Keď jedna matka odovzdáva svoje deti do Ježišových rúk, ostatné ju v tichu podporujú modlitbou.

Do MM sa môže zapojiť každá matka, ktorá sa túži intenzívne modliť za svoje deti v spoločenstve, ale tiež staré mamy, slobodné ženy, ktoré majú duchovné deti.
 

Hnutie MM organizuje štyrikrát do roka modlitbové trojdnie, kedy sa mamy celého sveta spájajú v modlitbe. Viac sa môžete dozvedieť na stránke www.modlitbymatiek.sk.

Pre otcov dávame do pozornosti Modlitby otcov – hnutie, ktoré sa snaží spolupracovať s Pánom pri obnove otcovstva skrze modlitbu. Viac informácií je k dispozícii na stránke www.modlitbyotcov.sk
 
Oblastná koordinátorka:  Zuzana Vondrysková, mob.: 0903 796 882