FARSKÉ OZNAMY - Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

od 21.4.2019 do 28.4.2019

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Veľkonočný pondelok
Nedeľa:    2. Veľkonočná nedeľa - nedeľa Božieho milosrdenstva

 

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
21.4.
   7:30 
  9:00
10:30
 + Karol, Mária, Ján, Helena a Štefan
 Zálesie: Na úmysel darcu
 Za farníkov
Pondelok 22.4.  7:30 
  9:00 
10:30 
 + z rodiny Blahutiakovej
 Zálesie: + bratia Silvester a Pavol a rodičia
 + Rudolf Jung a ostatní zosnulí z rodiny Jungovej
Utorok
23.4.
 
 Svätá omša nebude
Streda 24.4.
18:30
 + Jozef Nádaždy
Štvrtok 25.4.
17:00
18:30
 
 Zálesie: + Paulína a Michal a rodičia z obidvoch strán
 Poďakovenie Pánu Bohu za 25 rokov spoločného manželského života
 a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu
Piatok
26.4.
18:30  
+ z rodiny Rucelovej a Bránikovej a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Sobota 27.4.
7:00
 + Maroš Rado
Nedeľa

28.4.

   7:30 
   9:00 
10:30
 Za dobrodincov
 Zálesie: + mama Vlasta, Vincencia a Pavol Masarykoví a Imrich Škerenčák
 Za farníkov

 

  • Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri príprave a priebehu liturgie Veľkonočných sviatkov.
  • Dnes na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania bude pri všetkých svätých omšiach farská ofera. Za váš milodar Pán Boh odmeň.
  • V stredu 24.4.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
  • Aj v tomto roku vás prosíme o poukázanie 2% z dane Občianskemu združeniu Sv. Jána Krstiteľa, ktoré sa snaží podporiť zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt, akou je aj kultúrna pamiatka - farský kostol. Tlačivá k poukázaniu 2% z dane za rok 2018 sú k dispozícii v našich kostoloch. Viac informácií nájdete na farskej internetovej stránke.
  • Výnos zbierky "Podeľme sa!" bol 427,29 €. Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 13 a v Zálesí skupina č. 7.