Domka – Ivanka pri Dunaji

Združenie saleziánskej mládeže  

Ste srdečne vítaní!

Domka je kresťanská mládežnícka organizácia založená najmä na dobrovoľníctve.

Hlavným cieľom tejto organizácie je vytvárať možnosti pre deti a mládež ako zmysluplne a obohacujúco vyplniť svoj voľný čas tak, aby sa rozvíjali ako osobnosti, aby z nich rástla aktívna, zodpovedná a kvalitná mladá generácia.

Činnosťou a spoluúčasťou na živote Domka ponúka  saleziánsku mládežnícku spiritualitu ako štýl života založený na rodinnosti, optimizme, angažovanosti, vnímavosti na potreby chudobných, osobnom vzťahu s Bohom a radostnom prežívaní každodennosti. Nadväzuje na výchovnú tradíciu dona Bosca.

Domka združuje 8000 mladých ľudí v 32 strediskách na celom Slovensku, čím sa zaraďuje medzi najväčšie slovenské detské a mládežnícke organizácie.

Jedným zo stredísk Domky je aj stredisko Ivanka pri Dunaji.

Medzi našu pravidelnú činnosť patria predovšetkým tzv. stretká, teda pravidelné stretnutia rovesníckych skupín s o čosi staršími animátormi, ktorí stretká vedú. Stretká majú výchovný charakter a preberáme na nich rôzne témy podľa veku stretkárov alebo sa venujeme iným zážitkovým hrám, aktivitám a športu. Budujeme takto kolektív a priateľské vzťahy. Stretká fungujú pre chlapcov aj dievčatá v rôznom veku, pre základoškolákov, stredoškolákov aj vysokoškolákov a sú otvorené pre nových členov.

Počas roka organizujeme taktiež množstvo aktivít karnevaly, diskotéky, podujatia s misijnou témou, akcie zamerané na tvorivosť, filmové večery, výlety do prírody, športové akcie, lyžovačky. Mladí sa taktiež zúčastňujú duchovných obnov a cvičení.

Vyvrcholením činnosti počas školského roka sú letné akcie: detský pobytový tábor, ktorý sa už konal v rôznych častiach Slovenska, hrebeňovka – boli sme už na Muránskej planine, v Malej a Veľkej Fatre, či v Nízkych Tatrách. Taktiež sa konajú splavy – Malý Dunaj, Hron.

Aj z ivanského malého strediska môže byť väčšie.Záleží len od nás, mladých.

Ak sa chcete zapojiť a zúčastniť na zaujímavej akcii, zažiť niečo nové, alebo máte dobrý nápad (kultúrna akcia, výlet, športová akcia a čokoľvek iné) a chuť zrealizovať ho, a  k   tomu   všetkému   chcete   spoznať   nových ľudí,   naučiť    sa    organizačným, manažérskym, účtovníckym a iným zručnostiam,

v Domke môžete byť na tom správnom mieste a ste v nej srdečne vítaní!

Kontakt:
Domka - Združenie saleziánskej mládeže
stredisko Ivanka pri Dunaji
Cintorínska 7
90028 Ivanka pri Dunaji
e-mail: domkaivanka@gmail.com