Detský zbor Kráľovnej Pokoja

Sme deti predškolského a školského veku a snažíme sa byť spoločenstvom detí, ktoré túžia hudbou a spevom oslavovať Pána. Našim hlavným poslaním je služba spevom na svätých omšiach určených najmä deťom.

 detsky_zbor

Ak máš v srdci túžbu cez piesne spoznávať Pána Boha,
piesňami ho chváliť, ak túžiš zažiť radosť zo spoločenstva, si vítaný!
Vítaní sú aj rodičia s menšími deťmi!

..spája nás nádej a láska, tak neváhaj a pridaj sa k nám...

 

Nácviky

Nácvik je každý piatok v mesiaci v čase od 17.00 do 18.15 hod. v Pastoračnom centre sv. Rozálie pri kostole.  Nácvik začíname krátkou modlitbou, pokračujeme nácvikom piesní a potom nasledujú hry, súťaže a voľná zábava pre deti. V párnom týždni mesiaca sa spolu presunieme do kostola na sv. omšu so začiatkom o 18.30 hod., kde majú deti aktívnejšiu účasť.

Všetky informácie nájdete aj na internetovej stránke zboru: detskyzbor.ivanka.sk


Z našej histórie

Vznik detského zboru Kráľovnej Pokoja sa spája so začiatkom „rodinných“ sv. omší v roku 2005 v Rímskokatolíckej farnosti sv. Jána Krstiteľa v Ivanke pri Dunaji. Spevácky zbor nadviazal na dlhoročnú tradíciu spievajúcich detí v našej farnosti, pričom sa vystriedalo niekoľko generácií detí, mladých ľudí a hudobníkov ale aj obetavých farníkov, ktorí  zbor viedli: Oľga Zibalová, Ivica a Janko Mihálikovci, Mária Zibalová, Adriana Ondrušková, Miroslava Švaňová.
Počas svojho pôsobenia zbor účinkoval pri mnohých liturgických slávnostiach ako napr. prvé Sväté prijímania detí vo farnosti, hodových slávností... Spevácky zbor sa zúčastnil niekoľkých kresťanských festivalov. Spev v Božom chráme sa stáva silným základom pre duchovný život detí.  

„ …buďte naplnení Duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny, a duchovné piesne.
Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho.“
(Ef 5, 18b - 19).