Cirkevný rok

Adventné obdobie (4 týždne)liturgicky rok

Vianočné obdobie ( 2 týždne)

 

Obdobie "cez rok" (6-8 týždňov)

Pôstne obdobie (6 týždňov)

Veľkonočné obdobie (8 týždňov)

Obdobie "cez rok" (23-26 týždňov)