Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
V slávení Veľkej noci s Vami spojený váš farár