Svätý rok milosrdenstva

V nasledujúce odkazy prinášajú informácie k Jubilejnému roku milosrdenstava:

 

Autorom textu je jezuita P. Eugenio Costa, hudbu charakteru meditatívneho responzoriálneho štvorhlasu zložil anglický skladateľ a organista Paul Inwood. Nahrávku hymny blížiaceho sa Jubilea milosrdenstva zrealizovala Pápežská hudobná kapela „Sistina“ pod vedením majstra Mons. Massima Palombellu SDB. ...čítaj viac..

Homília pápeža Františka pri otvorení Svätého roku milosrdenstva...čítaj viac

František, biskup Ríma, sluha sluhov Božích;
tým, ktorí budú čítať tento list, milosť, milosrdenstvo a pokoj. ....čítaj viac

List Svätého Otca Františka, ktorým sa udeľujú odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva:

Moje myšlienky smerujú v prvom rade k všetkým veriacim, ktorí budú prežívať milosť svätého roku či už v jednotlivých diecézach alebo ako pútnici v Ríme. Želám si, aby sa odpustky svätého roku pre každého stali skutočným zážitkom Božieho milosrdenstva, ktoré všetkým vychádza v ústrety s tvárou Otca, ktorý prijíma a odpúšťa, a úplne zabúda na  spáchaný hriech. Aby veriaci mohli zažiť a dosiahnuť odpustky musia na znak hlbokej túžby po opravdivom obrátení uskutočniť krátku púť k svätej bráne, ktorá  bude otvorená na každej katedrále alebo na kostole, ktorý určí diecézny biskup, a tiež na štyroch pápežských bazilikách v Ríme. Taktiež stanovujem, že bude možné získať odpustky vo svätyniach, kde bude otvorená brána milosrdenstva, a v kostoloch tradične považovaných za milostivé. Je dôležité, aby bol moment získania odpustkov spojený predovšetkým so sviatosťou zmierenia a so slávením Eucharistie, zahrnujúcim reflexiu nad milosrdenstvom. Bude nutné, aby boli tieto slávené sviatosti spojené s vyznaním viery a s modlitbou za mňa a za úmysly, ktoré nosím v srdci na dobro Cirkvi a celého sveta. ......čítaj viac

Každý večer v Jubilejnom roku milosrdenstva, ktorý sa začne 8. decembra tohto roka a skončí sa 20. novembra 2016,  sa budú veriaci rímskych farností, rehoľných spoločenstiev a bratstiev modliť na Námestí sv. Petra posvätný ruženec. Čas bol stanovený na 18.30 a konkrétnym miestom modlitby bude priestor pri soche svätého Petra.

Na oficiálnej stránke Jubilea milosrdenstva (www.im.va) boli publikované nové informácie týkajúce sa jubilejných chrámov. Podľa vôle Svätého Otca Františka má byť tento Mimoriadny svätý rok intenzívne prežívaný v každej miestnej cirkvi, aby každý mohol zakúsiť milosrdenstvo Boha Otca. Najviditeľnejším znakom tejto pastoračnej starostlivosti Cirkvi je možnosť otvoriť Bránu milosrdenstva vo všetkých diecézach a umožniť tak hlboko prežiť tento mimoriadny čas aj tým, ktorí nemôžu cestovať do Ríma....čítaj viac

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, je na začiatku spojený s otváraním tzv. brán milosrdenstva. Pri tejto príležitosti pozývame na rôzne miesta v diecézach, na ktorých budú brány otvorené. ... čítaj viac

Obrad začiatku tohto roku spočíva v otvorení tzv. Svätej brány na Bazilike sv. Petra v Ríme. Je to brána, ktorá je otvorená iba počas Svätého roka, a majú ju viaceré chrámy. Otvorenie Svätej brány má svoju symboliku, v ktorej možno nájsť niekoľko paralel...čítaj viac

  •