Piata pôstna nedeľa

 

Jn 12, 20-33

Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“ Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“ A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“ Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním hovoril.“ Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie.

Na určité skutočnosti sme si už tak zvykli, že ich takmer nevnímame. Venujeme im pozornosť až  keď nám zmiznú z očí. Ak si chceme niečo viac všimnúť, treba na to poukázať alebo na chvíľu to ukryť. Vtedy zistíme, že nám čosi chýba.

V každom kostole máme pred očami kríž. Je tak samozrejmý, že už uniká našej pozornosti. Od tejto nedele sa kríž zahaľuje, väčšinou fialovým rúškom, aby nám netradične udrel do očí, aby sme mu venovali viac sústredenej pozornosti a zamysleli sa, čo pre nás znamená. Predchádzajúca nedeľa má svoj názov –  nedeľa radosti, toto označenie  mohlo byť  zvýraznené aj použitím ružovej farby kňazského rúcha. Dnešná nedeľa sa – nazýva Smrtnou nedeľou, ňou vstupujeme do konečnej fázy pôstneho obdobia – a je to zvýraznené práve zahalením kríža.

Zahalený kríž – to je akoby zahalená Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, ktoré má podstúpiť. Nad Ježišom, akoby sa zbiehali mraky ľudskej zloby. Židia ho chcú v zúrivosti zabiť. Hoci sa im to hneď nepodarí, ich nenávisť rastie. Od dnešného dňa až do Veľkej Noci bude čítanie z evanjelia stále dramatickejšie, až napokon vyvrcholí odsúdením nevinného Ježiša a jeho ukrižovaním.

Na význam zahalenia kríža nás upozorní aj úvodná modlitba nedeľnej omše: Kristus sa z lásky k nám obetoval na kríži, lebo len on je schopný napraviť zlo, ktoré spôsobil hriech.

Najväčším dôsledkom Adamovho hriechu je strata neba. Človek bol stvorený, aby raz videl Boha a bol z toho šťastný; a toto stratil. Prvý hriech spôsobil, že rozum sa človeku zatemnil a vôľa sa naklonila k zlému, človek musí trpieť a nakoniec zomrieť. Aj smrť a bolesť je dôsledok hriechu. Inak by sme nikdy neumierali. Smrť je trest za hriech človeka, ktorý zneužil svoju slobodu proti Bohu. Človek stratil takzvané nadprirodzené a mimoprirodzené dary, teda milosť posväcujúcu, svätosť a aj neporušenosť, nesmrteľnosť a dar vedomosti. Tento stav prišiel napraviť Kristus. On nám prišiel otvoriť nebo, aby sme mohli dosiahnuť to, kvôli čomu Boh človeka stvoril: zažiť Boha ako lásku. Mimoprirodzené dary nám však Ježiš ešte nevrátil. Bola nám ponechaná žiadostivosť a aj smrteľnosť. Ježiš Kristus však vracia človeku možnosť spásy a vrátil mu nadprirodzené dary, najmä milosť posväcujúcu, nadprirodzené vliate čnosti, mravné čnosti, dary Ducha Svätého, pomáhajúcu milosť a opäť otvoril človeku nebo.

Istotu o tom, že môžeme byť zachránení od večnej smrti, nám prináša samotný Ježiš. Práve v dnešnom evanjeliu  nás Ježiš slovami: „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ utvrdil v tom, že to bol jeho prvoradý cieľ, kvôli ktorému prišiel na svet, za ktorý položil svoj život na dreve kríža. Toto je naša nádej. Ježiš je naša nádej. Dôverujme mu. (Prevzaté z Vatikánskeho rozhlasu)