Modlitba za duše v očistci


 Každá duša potrebuje modlitbu a milosť, aby prišla k Bohu a k Božej láske. 

 

Spomienka na všetkých verných zosnulých - 2. novembra 

 

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra (ľudovo "Dušičková pobožnosť"). Cirkev dáva možnosť získať plnomocné odpustky pre duše v očistci, t. j. odpustenie trestov za hriechy pre duše v očistci.


Je potrebné splniť nasledovné:

  • Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
  • Popri tomto odpustkovom úkone je treba splniť tri podmienky:
-  spoveď (krátko predtým alebo potom)
-  prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
-  modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas’ a Sláva).
-  Je potrebné vo všeobecnosti vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, a to aj všednému.
-  Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.