Marec - mesiac sv. Jozefa

 

Mnohí, tí skôr narodení vedia, že mesiac marec je zasvätený úcte k svätému Jozefovi a poznajú aj prostriedky, ako ju praktizovať. Mladšia generácia, ak jej toto nebolo odovzdané, to však nevie. A je to veľká škoda, lebo prehliadame tohto najväčšieho zabudnutého svätého a sami seba veľmi ochudobňujeme.

Ovára sa nám nová možnosť, viac spoznať svätého Jozefa, jeho krásne, obdivuhodné vlastnosti a čnosti, ktoré môžeme nielen obdivovať, ale aj nasledovať. A to nie je všetko. Môžeme sa zveriť jeho ochrane a príhovoru,  a tak zakúsiť moc jeho orodovania a silu jeho pomoci.

Prečo poznáme svätého Jozefa? Čo sa o ňom môžeme dozvedieť? V evanjeliách nenájdeme ani jedno jeho slovo. Ale evanjelium zachytáva, kým a aký bol svätý Jozef. Boh poslal na svet svojho Syna a vybral pre neho Matku a Pestúna, s ktorým bola Panna Mária zasnúbená – Jozefa. Boh sa chcel narodiť a vyrastať v rodine. Tým ju posvätil a urobil ju miestom stretnutia Boha s človekom. Počas svojho života v Nazarete si Ježiš ctil Máriu a Jozefa, ako dieťa, a neskôr ako mladík im bol poslušný. Týmto spôsobom poukázal na hodnotu rodiny pri výchove ľudskej osoby. Mária a Jozef vychovávali Dieťa Ježiša predovšetkým svojím vlastným príkladom. Na svojich rodičoch Ježiš vnímal krásu viery, lásku k Bohu a jeho zákonu, svätosť života, ktorá sa prejavuje v láske k blížnym. Svätá rodina bola svätou, lebo jej centrom bol Ježiš. Vždy a za každých okolností. Všetko sa „točilo“ okolo neho.

Aby sa toto všetko mohlo uskutočniť, bol potrebný slobodný súhlas dvoch ľudí – Márie a Jozefa. Obidvaja sú úžasne veľkí svojím Bohu vysloveným „áno“. Aby Boh mohol uskutočniť svoj plán spásy, ktorý má s ľuďmi, potrebuje náš slobodný súhlas. Len tak môžeme byť zapojení do tohto plánu spásy, a potom aj čerpať z jeho naplnenia.

Kto je svätý Jozef?

Svätý Otec František, ktorý začal svoj úrad Najvyššieho pastiera Cirkvi na slávnosť svätého Jozefa 19. marca 2013, teda pred piatimi rokmi, o ňom vo svojich homíliách povedal: „Je to človek, ktorý nehovorí, ale poslúcha; človek nehy, človek schopný niesť vpred prisľúbenia, aby sa stali pevné, bezpečné”… „prevzal na seba otcovstvo, ktoré nebolo jeho: pochádzalo od Otca“, … “staral sa o malého Ježiša až do dovŕšenia dospelosti. Keď máme problémy, v utrpení, keď zažívame tmu, učme sa od svätého Jozefa, ktorý vie, čo to znamená „kráčať v tme“, vie „ako sa načúva Božiemu hlasu“, vie „ako sa potichu kráča vpred …” „Jozef urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku“ . V týchto slovách je celé poslanie, ktoré Boh zveril Jozefovi. Byť  ochranca. Ochranca koho? Márie a Ježiša. Je to ochrana, ktorá sa potom rozšíri na Cirkev…”

Pri poslednom zjavení vo Fatime 13. októbra 1917, po zázraku slnka videli deti pred slnkom Pannu Máriu, malého Ježiška a svätého Jozefa. Prítomnosť Svätej rodiny v zjavení chápala sestra Lucia ako naliehavú výzvu k svätosti rodín. Chce, aby sme upriamili svoj pohľad na Nazaretskú rodinu a nasledovali ju pri našom putovaní do neba… A  pri tomto zázraku tiež  svätý Jozef, spolu s Ježiškom, urobil trikrát znamenie kríža nad svetom. Fatima nás s plnou vážnosťou upriamuje aj k oddanej úcte k svätému Jozefovi. Upriamenie pozornosti na postavu svätého Jozefa je ďalším povzbudením pre nás, aby sme dôverovali sile jeho príhovoru…, zanechal nám príklad plnej dôvery a odovzdanosti do Božej vôle. Boh to vedel vopred, a preto mu zveril  dve najvzácnejšie bytosti aké nosila táto Zem: Ježiša a Máriu. Jozef dokonale splnil svoje poslanie, a tak sa niet čo diviť, že jeho príhovor v nebi je taký mocný. Dôverujme mu naplno aj my vo všetkých problémoch, najmä rodinných a často ho vzývajme o pomoc. Prosme Svätú rodinu o ochranu pre všetky rodiny, predovšetkým tie, ktoré sa nachádzajú v ťažkostiach, aby s Božou pomocou dokázali odolávať ničivým tendenciám, ktoré v dnešnom svete ohrozujú základy rodiny.

Je mnoho modlitieb k svätému Jozefovi, máme novény, ruženec, modlitby v rôznych potrebách, pre rôzne skupiny ľudí – mladých, dospelých, je patrónom dobrej smrti… Keď sa zamyslíme a meditujeme nad možno najznámejšou modlitbou – Litánie k svätému Jozefovi, prídeme na to, že niet človeka, ktorému  by svätý Jozef nechcel, nevedel, či nemohol pomôcť. Jeho príhovor je mocný u Ježiša. Ježiš vypočúva orodovanie svojho pestúna, ochrancu, ktorý sa o neho a Jeho Matku s toľkou láskou a oddanosťou staral.

Pápež Lev XIII. odporúčal mesiac marec prežívať ako mesiac úcty k svätému Jozefovi. A ten istý pápež nariadil, aby sa po októbrovom ruženci modlila modlitba k svätému Jozefovi:  K tebe sa utiekame. Prostredníctvom úcty k svätému Jozefovi aj v tomto pôstnom čase, využime veľkú príležitosť priblížiť sa k Bohu. (Prevzaté z Rožňavskej diecézy)