FARSKÉ OZNAMY - 7. Veľkonočná nedeľa

od 28.5.2017 do 4.6.2017

Liturgický kalendár:

Štvrtok:    sv. Justín, mučeník

Sobota:    sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci

Nedeľa:    Zoslanie Ducha Svätého

 

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
28.5.
   7:30 
  9:00
10:30
 + Ľudovít Schranc
 Zálesie: + dcéra Anna
 Za farníkov
Pondelok 29.5.
17:00
18:30
 Zálesie: Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra
 + Viliam a Justína Letenayoví a rodičia z obidvoch strán
Utorok
30.5.
 
 Sv. omša nebude
Streda 31.5.
18:30
 + Anton Veselský
Štvrtok 1.6.
18:30
 + z rod. Čížovej a za uzdravenie tela i duše v rodine
Piatok
2.6.
17:00
18:30
 Zálesie: + deti Jozef, Anna, Martin a Daniela
 Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku, Moniku a ostatné deti
Sobota 3.6.
   7:00 
18:00
 Za Ružencové spoločenstvo
 Fatimská sobota
Nedeľa

4.6.

   7:30 
  9:00
10:30
 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
 Zálesie: + starí rodičia Halinkovičoví a Lužoví
 Za farníkov

 

  • Dnes 28.5.2017 bude zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh odmeň.

  • Na budúcu nedeľu 4.6.2017 pri sv. omšiach o 7.30 a 10.30 hod. v Ivanke bude zbierka na obnovu fasády farského kostola. Pán Boh odmeň.

  • Na budúcu nedeľu 4.6.2017 pri sv. omši o 9.00 hod. v Zálesí bude zbierka na nový kostol. Pán Boh odmeň.

  • V pondelok 29.5.2017 bude pred večernou svätou omšou Mariánske večeradlo.

  • Spovedanie k prvému piatku:

Zálesie:                piatok                                              od 16.00 hod. do sv. omše

Ivanka p. D.:         pondelok a streda                             od 17.45 hod. do sv. omše

                            štvrtok a piatok                                od 17.00 hod. do sv. omše

  • V piatok 2.6.2017 bude stretnutie birmovancov, ktorí ešte nepísali alebo nenapísali test. Je potrebné priniesť si písacie potreby. Zoznam tých, ktorí nespravili test nájdu birmovanci na farskej internetovej stránke, pod záložkou aktuality. 

  • V tomto roku si pripomíname 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Pozývame Vás na spoločnú modlitbu o 18.00 hod. na prvú sobotu v mesiaci do farského kostola. Silou modlitby vytvoríme jednotu, ktorej diabol sa najviac bojí. Spoločnou modlitbou vo farnosti sa usilujme o pokoj v sebe a medzi nami navzájom. Nech Boh na príhovor Fatimskej Panny Márie požehná toto úsilie pre dobro spoločnej veci. 

  • Ponúkame Vám možnosť zakúpiť si knihu „Fatima – modlitba a pokánie, nádej a záchrana“. Cena je 10 €. 

  • Letné kántrové dni sú v  tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah letných kántrových dní: prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 5. a v Zálesí skupina č.8.