FARSKÉ OZNAMY - 7. nedeľa v cezročnom období

od 19.2.2017 do 26.2.2017

Liturgický kalendár:

Streda:     Katedra sv. Petra, apoštola

Štvrtok:    sv. Polykarp, biskup a mučeník

 

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
19.2.
   7:30 
  9:00
10:30
 Za dar života a ochranu Matky Božej pre synov, vnukov a Jozefa
 Zálesie: Za otca arcibiskupa Stanislava a otca biskupa Jozefa
 Za farníkov
Pondelok 20.2.
18:30
 Za dar života a za živých z rod. Šimkovej
Utorok
21.2.
 
  Sv. omša nebude
Streda 22.2.
17:00
18:30
 Zálesie: Za Božiu pomoc pre rodinu
 + Ján Valíček, otec Karol, bratia Ján a Karol a svokor František
Štvrtok 23.2.
17:00
18:30
 Zálesie: Za zdravie a Božiu pomoc pri pôrode
 + Eleonóra, Vlastimil a Jozef Bouškoví
Piatok
24.2.
18:30
 + František a rodičia
Sobota 25.2.
 7:00
 Za dar života a ochranu Panny Márie
Nedeľa

26.2.

  7:30 
  9:00
10:30
 Poďakovanie Pánu Bohu za 50 r. života
 Zálesie: + Ján Gľonda
 Za farníkov
  • Dnes 19.2.2017 pri sv. omšiach o 7.30 a 10.30 hod. v Ivanke bude zbierka na obnovu fasády farského kostola. Pán Boh odmeň.
  • Dnes 19.2.2017 pri sv. omši o 9.00 hod. v Zálesí bude zbierka na nový kostol. Pán Boh odmeň.

  • V pondelok 20.2.2017 bude pred večernou svätou omšou Mariánske večeradlo.

  • Od pondelka 20.2.2017 si po večernej sv. omši v sakristii môžete zapisovať úmysly sv. omší na mesiace marec a apríl.

  • Milí priatelia, aj tento rok môže každý občan zamestnaný na Slovensku určiť, načo sa použije časť z  jeho odvedenej dane. Je to právo, ktoré umožňuje zákon. Nie je to žiadny dar navyše. Ponúkame Vám možnosť darovať tieto 2% svojej dane Občianskemu združeniu Sv. Jána Krstiteľa, ktoré sa snaží podporiť zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt, akou je aj národná kultúrna pamiatka kostol Sv. Jána Krstiteľa. Tlačivá budú k dispozícii v našich kostoloch. Chceme Vás poprosiť, aby ste oslovili aj ľudí, ktorých poznáte, prípadne firmy a podnikateľov, nakoľko sa právo venovania 2% vzťahuje aj na nich. Vyhlásenie je súčasťou tlačív daňového priznania k dani z príjmov PO (právnická osoba) a FO (fyzická osoba). Za Vašu podporu ďakujeme.

  • Upratovanie kostola v sobotu v Ivanke bude mať skupina č. 9. a v Zálesí skupina č.3.