FARSKÉ OZNAMY - 29. nedeľa v cezročnom období

od 22.10.2017 do 29.10.2017

 

Liturgický kalendár:

Sobota:                 sv. Šimon a Júda, apoštoli

 

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
22.10.
  7:30  
  9:00 
10:30
 + rod. Barinková a Fíglová
 Zálesie: Za spásu duší živých a zomrelých z rodiny
 Za farníkov
Pondelok 23.10.
17:00
18:30
 Zálesie: Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre dcéru a babku
 + z rod. Beregházy a Vrábelovej
Utorok
24.10.
 
 Sv. omša nebude
Streda 25.10.
18:30 
 + rodičia Múčkoví a Radoví
Štvrtok 26.10.
17:00
 
18:30
 Zálesie: Poďakovanie Pánu Bohu za 60 rokov života
 a prosba o Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre celú rodinu
 + rod. Jajcajová, Šillová a Őry
Piatok
27.10.
18:30  
 + brat Tibor a rodičia Senárikoví
Sobota 28.10.
  7.00
 + Alžbeta Jánošíková, rodičia a súrodenci
Nedeľa

29.10.

   7:30 
  9:00
10:30
 + Anna a Július Horváthoví a Jozef Farkaš
 Zálesie: Za otcov, mamy a deti prvonedeľných stretnutí
 Za farníkov

 

  • Dnes 22.10.2017 pri všetkých sv. omšiach bude zbierka na misie. Pán Boh odmeň.

  • Od nedele 22.10.2017 si môžete po sv. omši v sakristii v Zálesí zapisovať úmysly sv. omší na mesiac november a december.

  • V pondelok 23.10.2017 bude pred večernou svätou omšou Mariánske večeradlo.

  • Od pondelka 23.10.2017 si môžete po sv. omši v sakristii v Ivanke zapisovať úmysly sv. omší na mesiac november a december.

  • V piatok 27.10.2017 si o 14.00 hod. vo farskom kostole v Ivanke vyslúžia sviatosť manželstva Vít Janda a Mária Konečná.

  • Naša farnosť sa aj tento rok zapojí do kampane „Sviečka za nenarodené deti“, ktorá je organizovaná občianskym združením „Fórum života“ a ktorej myšlienkou je pripomenúť si deti, ktoré sa nemohli narodiť, pretože zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Symbolicky môžeme túto spomienku vyjadriť 2.11.2017 na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou. Sviecu si môžete zakúpiť v kostole pod chórusom.

  • Kto má záujem o odoberanie časopisov POSOL (ročné predplatné 8,50 €) a RUŽENEC (ročné predplatné 6 €), môže si ich objednať a uhradiť v sakristii.

  • V mesiaci október si zvlášť pripomíname úctu k Panne Márii prostredníctvom modlitby posvätného ruženca. Vo farskom kostole sa budeme modlievať posvätný ruženec pred večernou sv. omšou o 18.00 hod. a v kostole v Zálesí o 16.30 hod.

  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 8 a v Zálesí skupina č. 2.