FARSKÉ OZNAMY - 28. nedeľa v cezročnom období

od 14.10.2018 do 21.10.2018

 

Liturgický kalendár:

Pondelok:   sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi (spomienka)
Streda:       sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (spomienka)
Štvrtok:      sv. Lukáša, evanjelistu (sviatok)

 

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
14.10.
   7:30 
  9:00 
10:30
 Poďakovanie a dary Ducha Svätého pre učiteľov, katechétov a vychovávateľov
 Zálesie: + Antónia
 Za farníkov
Pondelok 15.10.
 18:30 
 
 + Milan Rojčík a rodičia z obidvoch strán a za duše
 v očistci, na ktoré si nikto nespomína
Utorok
16.10.
 
 Sv. omša nebude
Streda 17.10.
17:00
18:30
 Zálesie: + rodičia, súrodenci a manžel a ostatní zosnulí z rodiny
 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu a deti
Štvrtok 18.10.
17:00
18:30
 
 Zálesie: + Martin, František, Zuzana, Rudolf a ostatní zosnulí z rodiny
 + František a a Anna Méryoví a rodičia z obidvoch strán a Božie
 požehnanie pre živých z rodiny
Piatok
19.10.
18:30  
 + z rodiny Beregházyovej a Vrábeľovej
Sobota 20.10.
 7:00
 + z rodiny Moravčíkovej a Paľovej
Nedeľa

21.10.

   7:30 
   9:00 
10:30
 + Vladimír Sekerka a rodičia z obidvoch strán
 Zálesie: + Ján Kohout a rodičia z obidvoch strán
 Za farníkov

 

 • Dnes 14.10.2018 pri sv. omšiach 7,30 hod. a 10,30 hod. v Ivanke je zbierka na obnovu fasády kostola, a pri sv. omši o 9,00 hod. v Zálesí je zbierka na nový kostol. Pán Boh odmeň.

 • Dnes 14.10.2018 o 15,00 hod. vás pozývame do farského kostola na adoráciu a modlitby za kňazov.

 • Dnes 14.10.2018 o 16,00 hod. sa v Informačnom centre uskutoční súťaž o najlepší jablkový koláč, na ktorú ste všetci pozvaní.

 • V pondelok 15.10.2018 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.

 • Od pondelka 15.10.2018 v Ivanke a od stredy 17.10.2018 v Zálesí si môžete v sakristiách kostolov zapísať úmysly sv. omší na mesiac november a december 2018.

 • V mesiaci október si zvlášť pripomíname úctu k Panne Márii prostredníctvom modlitby posvätného ruženca. Vo farskom kostole sa budeme modliť posvätný ruženec pred večernou sv. omšou o 18,00 hod. a v kostole v Zálesí o 16,30 hod.

 • Prosíme dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní pomáhať s kosením trávy pred farským kostolom a v záhrade za kostolom, aby sa prihlásili v sakristii do zoznamu. Ďakujeme za túto službu pre farnosť.

 • Predplatné časopisu POSOL na rok 2019 je 8,50 € a časopisu RUŽENEC je 6 €. Prosíme záujemcov, aby sa do konca októbra zapísali v skaristiách kostolov a uhradili uvedenú sumu časopisu.

 • Na budúcu nedeľu 21.10.2018 sa uskutoční pravidelná zbierka na misie. Aj touto formou môžeme napĺňať Kristovo vyslanie: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium" Pán Boh odmeň.

 • Do 2.11.2018 si môžete zakúpiť sviečku, a týmto podporiť aktivity na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny. Bližšie info na stránke www.sviecka.forumzivota.sk

 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 5 a v Zálesí skupina č. 8.