FARSKÉ OZNAMY - 1. pôstna nedeľa

od 18.2.2018 do 25.2.2018

 

Liturgický kalendár:

Štvrtok:    Katedra sv. Petra, apoštola

 

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
18.2.
   7:30  
  9:00 
10:30
 Angela, Vierka a Ladislav Čimoví
 Zálesie: + rodičia, bratia, krstní rodičia a ostatní + z rodiny
 Za farníkov
Pondelok 19.2.
18:30
 + rodičia Anton, Anna a rodičia z obidvoch strán
Utorok
20.2.
     Sv. omša nebude
Streda 21.2.
17:00
18:30
 Zálesie: + Adam a Štefánia Valloví a ostatní + z rodiny
 Za pokoj a ochranu Panny Márie pre rodinu
Štvrtok 22.2.
17:00
18:30 
 Zálesie: + rodičia a brat
 + Júlia Kašáková, rodičia a súrodenci
Piatok
23.2.
18:30   
 + Tibor Šramek, rodičia a + z rod. Horváthovej
Sobota 24.2.
   7:00 
 + Anna a Gejza Švarboví
Nedeľa

25.2.

   7:30 
   9:00 
10:30
 Za farníkov
 Zálesie: + Viktor, Eduard, Stanislav a Viera
 + Agátka a  František Kareloví

 

  • Dnes 18.2.2018 bude pri všetkých svätých omšiach zbierka na katolícku charitu. Úprimné Pán Boh zaplať za vašu lásku a štedrosť.

  • V pondelok 19.2.2018 bude pred večernou svätou omšou Mariánske večeradlo.

  • Od pondelka 19.2.2018 v Ivanke a stredy 21.2.2018 v Zálesí si po sv. omšiach v sakristii môžete zapisovať úmysly sv. omší na mesiace marec a apríl.

  • Počas pôstneho obdobia budú bývať krížové cesty. Chcem Vás týmto všetkých pozvať, aby sme sa ich zúčastňovali v Ivanke každý piatok o 18.00 hod. a v nedeľu o 15.00 hod. a v Zálesí v nedeľu o 15.00 hod. a pripojili sa k modlitbe rozjímania nad utrpením Ježiša Krista počas cesty na Kalváriu.

  • Počas pôstneho obdobia vás pozývame duchovne sa obnoviť s bratmi františkánmi. Počas nedeľných sv. omší o 9.00 hod. v Zálesí a 10.30 hod. v Ivanke zaznejú pôstne zamyslenia pod názvom Zbrane Svetla. Bližšie informácie môžete nájsť na farskej nástenke.

  • Svätý Otec František vyhlásil piatok 23.2.2018 za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Je túžbou Svätého Otca, aby sa celá Cirkev zapojila do tohto Dňa modlitby.

  • V sobotu 24.2.2018 bude o 9.00 hod. vo farskom kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí.

  • Aj v tomto roku Vás prosíme o poukázanie 2% svojej dane Občianskemu združeniu Sv. Jána Krstiteľa, ktoré sa snaží podporiť zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt, akou je aj národná kultúrna pamiatka kostol Sv. Jána Krstiteľa. Tlačivá sú k dispozícii v našich kostoloch a aj na farskej internetovej stránke.

  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 7 a v Zálesí skupina č. 1.