​Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života. Mt 5
- je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu.