Aby všetci ľudia dosiahli spásu.
slávnosť; prikázaný sviatok