Snaha patriť Bohu celým srdcom je celoživotným úsilím kresťana.
blíži sa sviatok Všetkých svätých - zamyslenie