Boh je súcit; je rukou plnou života, ktorá sa dotýka môjho srdca a otvára ho.
Ponuka tém počas pôstnych nedieľ.