Na slávnosť Najsvätejšej Trojice vzdávame úctu veľkému tajomstvu viery, ktoré my ľudia nikdy nedokážeme úplne pochopiť.
„Mária, nie je cieľom cesty, ale je znamením na ceste.“