Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On, Emanuel, Boh s nami, prichádza.
17.12.2017 do 24.12.2017
k vianočným sviatkom