Dokonalá láska, ku ktorej je pozvaný a vyzvaný každý človek má tento znak: „Dáva život.“
- za duchovné povolania 2018