Ježišovo učenie je rozhodné, čo vyžaduje spôsob života bez kompromisov so svetom.
Spolupatrónka našej farnosti - poďakovanie za Božiu pomoc zastavením morovej epidémie v našej farnosti r.1832.